Jag stöder företagare och ägare som vill utveckla, positionera eller förändra sin verksamhet.

Analys

Vägval

Genomförande

Att driva och utveckla ett företag medför ständiga utmaningar. Speciellt i vissa skeden där det finns ambitioner om tillväxt eller effektivisering. Att då, som ägare eller VD, få erfaret ledningsstöd som förstärker de egna planerna är otroligt värdefullt.

Det är lika relevant i analys, vägval och genomförande. Detta är min specialitet och det gör jag gärna med ledare jag sympatiserar med. Engagerat, tydligt och rakt hjälper jag dig att fatta rätt beslut och implementera dem. Konfidentialitet är en hederssak.

”Situation bestämmer roll och bara resultatet räknas.”

Jag är erfaren och mångsidig. Min roll är underordnad resultatet. Det kan innebära att verka bakom kulisserna eller synligt tillsammans med dig. Om det är som temporär avlastning, ledningsstöd,

konsult, projektledare, Sensei eller i styrelse bedöms efter vad som är lämpligt. Situationen i kombination med ambitionen får bestämma bästa roll..

”En snabbt föränderlig värld skapar möjlighet för kreativitet och utveckling.”

Under årens lopp har jag verkat i både små företag och storbolag, såväl lokalt som globalt. Erfarenheterna som VD, ägare och koncernchef har gett mig perspektiv. Varje situation är unik och har sin egen komplexitet. Jag hjälper dig att reda ut vilka

insatser som är relevanta i just din situation. Det kan handla om affärsanalys, marknadspositionering, organisationsförändring, lean processer, förvärv & fusion, eller det du önskar. Tillsammans jobbar vi fram en plan.

”Ofta kan en branschs lösningar appliceras på en annan branschs problematik. Den mest spännande utvecklingen sker ofta mellan branscher, inte i dem.”

Livsmedel

Elektronik

Gas

Energi

Bevattning

Industriautomation

Avfallshantering

Kemisk Industri

Ta gärna kontakt med mig om du söker en medspelare, förstärkare eller stöd. Alternativt boka ett One2One för en första bedömning av din situation.

Adrea

Kontakt

Tel: +46 733 94 64 93
Mail: dan@adrea.se

Adress

Bronsyxegatan 4
SE-21375 Malmö, Sweden